English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Yayın Politikası

International Journal Of Troy Art And Design dergisi, açık erişimli (open access) bir dergidir. Yazarlardan makale başvurusu veya yayını için herhangi bir ücret talep edilmez. Okuyucular derginin elektronik yayınına ücretsiz olarak erişebilir. Makalelerin değerlendirme süresi yaklaşık olarak bir aydır.  Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

 

Dergimize gönderilen tüm makaleler için yazarların iThenticate, Turnitin ya da İntihal.net programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir.