English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

2020 Aralık ayında yayımlanmaya başlamış olan International Journal of Troy Art and Design (IJTAD) dergisinin amacı sanat ve tasarım alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makaleleri yayınlamaktır. Dergi kapsamını; güncel sanat, grafik tasarım, animasyon, oyun tasarımı, seramik, geleneksel Türk sanatları, resim, endüstriyel  tasarım,  disiplinler  arası  sanat  ve  tasarım  alanlarındaki  bilimsel  çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte dergi, sanat ve tasarım eğitimine ilişkin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları içeren makalelere de açıktır. IJTAD, uluslararası hakemli bir dergi olup, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanacaktır.

Fakültemiz tarafından Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan International Journal of Troy Art and Design dergisinin 5. sayısı (Aralık) için makalelerin son gönderim tarihi 25 Eylül 2022'dir. 
 
Yazarlar derginin web sayfası olan troyart.dergi.comu.edu.tr üzerinden makalelerini gönderebilir. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

Devamını Oku..