English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Yayın İlkeleri

International Journal Of Troy Art And Design dergisi, açık erişimli (open access) bir dergidir. Yazarlardan makale başvurusu veya yayını için herhangi bir ücret talep edilmez. Okuyucular derginin elektronik yayınına ücretsiz olarak erişebilir. Makalelerin değerlendirme süresi yaklaşık olarak bir aydır.  Dergiye gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. 

Dergimize gönderilen tüm makaleler için yazarların iThenticate, Turnitin ya da İntihal.net programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Referanslar hariç %15’in üzerinde benzerlik oranı çıkan makaleler değerlendirme aşamasına geçmeden doğrudan reddedilir. 

Makaleler American Psychological Association (APA) kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler reddedilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez. Makaleler, Makale Yazım Kuralları’na uymadığı durumlarda, sistem tarafından, düzeltilmek üzere yazara gönderilmektedir. Makaleler yazar tarafından düzeltildikten sonra hakem değerlendirme sürecine girmektedir. Yayın Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konu ile ilgili üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu görüş gelmesi halinde yayımlanır.

Makaleler mutlaka makale şablonu göz önünde bulundurularak sisteme yüklenmelidir. Makale şablonu, makalenin formatı ile ilgili ayrıntıların (başlık, yazar adı, kaynakça, yazı tipi vb. ) hangi biçimde uygulanacağını gösterir. Yazarlar makalelerini bu şablonun içine şablona uygun biçimde yazarak sisteme yüklemelidir.