English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Yayın Ekibi

Dergi Sahibi
Baş Editör
Editörler
Editör Asistanı
İngilizce Dil Editörü
Danışma Kurulu
 • Prof. Dr. Adnan Tepecik
  Başkent Üniversitesi
 • Prof. Elvan Özkavruk Adanır
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Prof. Dr. İnciliay Yurdakul
  Uşak Üniversitesi
 • Prof. Rıdvan Coşkun
  Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Sema Ilgaz Temel
  Marmara Üniversitesi
Hakem Kurulu
 • Prof. Elvan Özkavruk Adanır
  İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Prof. Dr. Emine Yıldız Doyran
  Düzce Üniversitesi
 • Prof. Mustafa Yüksel
  Mersin Üniversitesi
 • Prof. Dr. Necla Coşkun
  Anadolu Üniversitesi
 • Prof. Rıdvan Coşkun
  Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Dr. Berna Özlem Özcan
  Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Doç Dr. Duygu Sabancılar Iştın
  Balıkesir Üniversitesi
 • Doç. Dr. Gülderen Görenek
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Doç. Hasan Başkırkan
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Doç. Kemal Tizgöl
  Akdeniz Üniversitesi
 • Doç. Dr. Medine Irak
  İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Doç. Dr. Zülfikar Sayın
  Hacettepe Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Cenk Beyhan
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgin Yetiş
  Kastamonu Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertürk
  Sakarya Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Tunç
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre Yavuz
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Selen Başer Nejat
  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan Vural
  Çankırı Karatekin Üniversitesi
Editör Kurulu
 • Prof. Dr. Canan Atalay Aktuğ
  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Prof. Dr. İncilay Yurdakul
  Uşak Üniversitesi
 • Prof. Melihat Tüzün
  Trakya Üniversitesi
 • Prof. Zeliha Akçaoğlu
  Anadolu Üniversitesi
 • Doç. Alaattin Kirazcı
  Marmara Üniversitesi
 • Doç. Dr. Esra Kavcı Özdemir
  Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Filiz Adıgüzel Toprak
  Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Fuat Akdenizli
  Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Doç. Dr. Mehmet Ali Müstecaplıoğlu
  Marmara Üniversitesi