English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Hakkımızda

International Journal of Troy Art And Design sanat ve tasarımla ilgili akademik çalışmaları Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak elektronik ortamda yayınlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.