English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Amaç ve Kapsam

Dergimizin amacı sanat ve tasarım alanlarındaki akademik çalışmalara uluslararası ve ulusal düzeyde katkıda bulunabilecek makaleleri yayınlamaktır. Dergi kapsamını geleneksel ve güncel sanat, grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı, seramik, resim, geleneksel Türk sanatları, tiyatro ve disiplinler arası sanat ve tasarım alanlarındaki akademik çalışmalar oluşturmaktadır. Bununla birlikte dergi, sosyoloji, sanat tarihi, sanat ve tasarım eğitimi gibi sanat ve tasarıma ilişkin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımları içeren makalelere de açıktır.