English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

International Journal of Troy Art and Design

Makale Yazım Kuralları

American Psychological Association (APA) kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

Ön incelemede yazım kurallarına uymadığı tespit edilen makaleler reddedilir. Reddedilen makaleler düzeltilmiş dahi olsa tekrar önerilmesi durumunda kabul edilmez. Makaleler, Makale Yazım Kuralları’na uymadığı durumlarda, sistem tarafından, düzeltilmek üzere yazara gönderilmektedir. Makaleler yazar tarafından düzeltildikten sonra hakem değerlendirme sürecine girmektedir. Yayın Kurulu tarafından yapılan ön değerlendirmeden geçtikten sonra, konu ile ilgili üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu görüş gelmesi halinde yayımlanır.

Makaleler mutlaka makale şablonu göz önünde bulundurularak sisteme yüklenmelidir. Makale şablonu, makalenin formatı ile ilgili ayrıntıların (başlık, yazar adı, kaynakça, yazı tipi vb. ) hangi biçimde uygulanacağını gösterir. Yazarlar makalelerini bu şablonun içine şablona uygun biçimde yazarak sisteme yüklemelidir. Aşağıdaki indirilebilir dosyalar makalelerin şablona uygun hazırlanabilmesine yardımcı olmak için hazırlanmıştır:

Makale şablonuna ilişkin indirilebilir formatlarda dosyalar:

Şablon Kılavuzu (doc)

Örnek makale (doc)